The Albany Gazette - El Villarreal apela a la épica