The Albany Gazette - Next stop the Oscars? Lewis Hamilton eyes biopic similar to 'King Richard'